Hvad kan jeg hjælpe med?

Der kan være mange årsager til, at mennesker henvender sig til mig i min egenskab af min uddannelse og erfaring som psykolog. Således kan der f.eks. ligge livskriser, langvarig belastning, pludselige panikanfald, årelange tvangshandlinger, behandling af angst eller svær depression til grund for, at jeg bliver kontaktet.

Alt afhængigt af dit problem, og baggrunden for det, vil vi sammen kunne finde ud af om jeg kan hjælpe dig.

Specifikke problemstillinger hvor jeg typisk kan hjælpe

Typisk kan jeg som psykolog hjælpe med:

 • Depression
  • Depression kendestegnes ved kernesymptomer i form af udtalt tristhed, energitab samt tab af lyst. Desuden er der en langrække sekundære symptomer – f.eks. lavt selvværd, skyldfølelse og koncentrationsvanskeligheder. Ca. 3 % af alle danskere tynges af en behandlingskrævende depression.
 • Panikangst
  • Pludselige angstanfald uden varsel. Med angstanfaldet følger udtalte og ekstremt ubehagelige fysiske symptomer – f.eks. hjertebanken, vejrtrækningsbesvær, uro, og uvirkelighedsoplevelse. Ca. 3 % af alle danskere lider af alvorlig panikangst. Kognitiv terapi er meget velegnet til behandling af angst.
 • OCD
  • Tvangstanker og tvangshandlinger kendetegnes ved gentagen ubehag og som regel katastrofetanker, som udløses ved undgåelse af tanker og billeder eller ved bestemte handlemønstre. Undgåelsen og handlingerne indlæres dog, og kan kun meget vanskeligt afvises ved fremtidig ubehag og katastrofetanker. Efterhånden kan det fylde en urimelig stor del af hverdagen. Alvorlige tvangshandlinger og tvangstanker rammer ca. 2-3% af alle danskere.
 • Socialfobi
  • Frygt for andres kritiske opmærksomhed, samt frygt for bestemte angstsymptomer i samvær med andre. Almindeligvis taler man om specifik socialfobi (i særlige præstationssammenhænge) og generel socialfobi (i al form for socialt samvær). Den generelle sociale fobi rammer ca. 15%,  mens den specifikke rammer ca. 3% af alle danskere.
 • Generaliseret angst
  • En angstform som kendetegnes ved vedvarende urimelig og påtrængende bekymring over mange måneder. Generaliseret angst kan nogle gange ligne depression.
 • Simple fobier
  • Urimelig angst for f.eks. at flyve, at gå til tandlæge m.m. De fleste mennesker har en eller flere fobier. Som regel generer den fobiske angst dog kun i begrænset omfang, da man almindeligvis kan undgå den fobiske genstand i hverdagen. Dog kan f.eks. ønsket om at rejse gøre det relevant at arbejde med en flyvefobi.
 • Kriser
  •  Når vi som mennesker udsættes for belastende hændelser, som ofte betyder markante forandringer ift. vores syn på os selv, vores relationer og de forventninger vi har til vores fremtid. Vi kan reagere meget forskelligt på sådanne livsforandrende hændelser – og ikke altid til det bedre. Som psykolog vil jeg kunne hjælpe dig igennem krisen – hjælpe dig med at finde vej således, at du kommer så styrket ud af din situation som muligt.
 • Sorgarbejde
  • Sorgarbejde sammen med en psykolog er som regel nødvendigt, når den umiddelbare sorgreaktion ikke fortager sig efter rimelig tid. Dette kan f.eks. vise sig ved vedblivende søvn- og koncentrationsvanskeligheder samt følelsessvingninger efter tabet af en pårørende eller tab af arbejdsevne.
 • Personlig udvikling
  • At arbejde med personlig udvikling handler på den ene side om, at styrke de ressourcer som forefindes, men ikke altid er tilgængelige. At arbejde med mål og de momenter i dit liv som enten hjælper dig eller hæmmer dig i denne proces. På den anden side handler personlig udvikling også om, at arbejde med de målsætninger du har opstillet for dig selv, samt de værdier som ligger til grund for din søgen efter at udvikle dig personligt. Personlig udvikling handler således både om at bevæge sig mod et mål, men også om et nærvær ift. sig selv som menneske og de styrker men også svagheder man har.
en psykologklinik i Hedensted

Adresse

Stationsvej 4, 8722 Hedensted
61 67 81 01
kontakt@psykologhedensted.dk